Q&A2022-01-06T14:13:59+01:00

Spørsmål og svar – Q&A

Hvem er budpartnerne til Wolt?2021-09-10T10:04:14+02:00

Det er mange myter om hvem Wolt-budene er. For eksempel hevder noen at budpartnerne tvinges til å jobbe lange skift, mens andre påstår at de sitter hele dagen og venter på oppdrag.

Dette stemmer ikke. Bud velger selv når de ønsker å ta oppdrag og hvor lenge de vil gjøre det. Budene får også informasjon om ordremønstre og sesongvariasjoner slik at de selv kan velge å levere når det er mye trykk eller roligere. Det går ikke lang tid uten oppdrag.

Å være budpartner hos Wolt er heldigvis så godt betalt at noen få velger å gjøre det på fulltid, men de fleste tar oppdrag for Wolt ved siden av jobb eller studier.

En typisk budpartner som tar oppdrag for Wolt:

 • Er mellom 25 og 34 år
 • Tar oppdrag for Wolt ved siden av jobb eller studier: 8 av 10 har Wolt som ekstrainntekt
 • Leverer i snitt 15 timer i uken i Oslo og i snitt 18 timer i resten av landet
 • Har i snitt inntjening på +200 kr i timen på landsbasis*, og over 220 kr timen i Oslo**
 • Har høy tilfredshet med Wolt-samarbeidet***

* Alle byer siste seks måneder
** Oslo, første tre måneder av 2021
*** Jf. vår siste kvartalsvise anonyme undersøkelse blant Wolt-bud i Norge. 

Dersom du har andre spørsmål du lurer på som ikke er besvart her, ta kontakt på presse.nor@wolt.com

Hvem styrer over budpartneres arbeidstid?2021-09-10T10:05:10+02:00

Det gjør de selv.

Hos Wolt er budpartnere uavhengige, og bestemmer selv når og hvor mye de ønsker å jobbe ved å logge seg av og på i bud-appen. Budpartnere kan velge hvilke oppdrag de ønsker å akseptere og hvilke oppdrag de avslår. De har ingen sjef, ingen vaktplaner og ingen som styrer over hvor eller når de må jobbe. Det er kanskje ikke en modell som passer alle, men for noen er det midt i blinken.

Budpartnere kan ta kontakt med vårt supportteam hele åpningstiden for å få hjelp med de de trenger. Driftsteamet gir også jevnlig informasjon til budpartnere for eksempel på ordremønstre og sesongvariasjoner slik at de kan tilpasse når de ønsker å ta levering – enten når det er mye trykk eller når det er roligere. Budpartnere blir bedt om å gi tilbakemelding etter hver levering, og support- eller driftsteamet følger opp forbedringspunkter. 

Budpartnere blir ikke målt på effektivitet eller får instrukser på hvordan de skal utføre oppdragene. De kan bokstavelig talt “sveipe seg online” og ta oppdrag, etter de har registrert seg som bud og mottatt opplæring. Vi forventer at alle partnere og kunder behandler hverandre med respekt og kan avslutte kunde- eller partnerforhold hvis det skulle skje grove brudd.

Wolt-budpartnere er stort sett unge, de har som oftest andre jobber eller studier, og tar gjerne oppdrag for andre plattformselskaper – også våre konkurrenter. Noen budpartnere gjør også oppdrag for Wolt med konkurrentens bekledning eller utstyr. Det er også helt greit – så lenge maten leveres i en termosekk slik Mattilsynet krever.

9 av 10 budpartnere svarer i siste anonyme undersøkelse at de er fornøyde eller svært fornøyde med å gjøre oppdrag for Wolt. Fleksibilitet til å jobbe når de vil fremheves som en viktig årsak til at budpartnere trives å ta oppdrag for Wolt.

Andre spørsmål? Ta kontakt på presse.nor@wolt.com 

Hva er leveringsgebyr og kommisjon?2021-09-10T10:53:50+02:00

Wolt har en gebyrstruktur som består av leveringstillegg og kommisjon. Noen av våre konkurrenter gjør mindre og tar derfor mindre betalt. Det vi tar betalt for er det vi tilbyr – den populære Wolt-appen, rask levering og fremragende kundeservice. Dette er tjenester restaurant- og butikkpartnere alternativt måtte tilbudt selv.

For restauranter og butikker betyr det tilgang til Wolts populære plattform. Wolt tar seg av all logistikk fra en bestilling legges inn til den leveres hos kunden. Vår kundesupport løser alle problemer som skulle oppstå, slik at restaurant- og butikkpartnere slipper å bekymre seg for det.

For kunder betyr det en enkel tilgang på restauranter og butikker. Våre budpartnere sikrer rask levering der du er, enten det er hjemme, på jobb, i parken eller andre steder. Hvis du har noen spørsmål rundt bestillingen vil Wolts kundeservice hjelpe deg i løpet av få minutter.

I Norden går omtrent halvparten av kommisjonen og hele leveringskostnaden til å dekke betaling for budene, samt andre kostnader knyttet til budene eller Wolts kundeservice.

Hvor mye tjener man som budpartner?2021-05-28T13:38:32+02:00

Leveringsgebyret til kunder er ikke det samme som utbetaling til budpartnere.

Betalingen til budpartnere består av en grunnbetaling per oppdrag, et distansevederlag og et potensielt bonusgebyr for levering når det er mest å gjøre. Tips går uavkortet til budpartnere. På landsbasis har budpartnere hatt en snittinntjening på ca. 200 kr /timen de siste 6 månedene (ekskludert tips).

Såvidt vi vet er dette ledende i bransjen og gir høyere lønn enn sammenlignbart arbeid også når du hensyntar at budpartnere dekker mer av sikkerhetsnettet selv.

Hvordan får budpartnere oppdrag?2021-05-28T13:39:15+02:00

Budpartnere får tildelt leveringsoppdragene som kommer inn fra kunder basert på algoritmer. Algoritmen tildeler oppgaver til budpartner basert på tre ting: plassering, kjøretøy og mulighet til å dekke spesielle behov som for eksempel store ordrer. Algoritmen vet med andre ord ingenting om ansiennitet, kundevurderinger, leveringseffektivitet eller slike ting. Vi favoriserer ikke en gruppe budpartnere fremfor en annen. Vi baserer ganske enkelt oppgavetildeling på hvem som er nærmest (og har kjøretøyet eller mulighet til å dekke spesielle behov) for å utføre den aktuelle oppgaven.

Kan budpartnerne ta oppdrag for andre enn Wolt?2021-05-26T15:56:39+02:00

Ja. 

Flere av Wolts budpartnere leverer også for konkurrenter, samtidig som de tar oppdrag for Wolt – og det er helt greit. Det eneste vi krever er at de bruker en termosekk slik Mattilsynet krever.

Hos Wolt er budene uavhengige, og bestemmer selv når og hvor mye de ønsker å jobbe. Budene kan velge hvilke oppdrag de ønsker å akseptere og hvilke oppdrag de avslår.

Gjennomsnittlig inntjening for Wolt-budpartnere sammenlignet med minstelønn for hotell, restaurant og catering (inkl. frynsegoder).

Har budpartnere tilgang på velferd som sykepenger og dagpenger?2021-05-28T13:32:29+02:00

Rettighetene til frilansere og selvstendige er satt av norsk lov:

 • Budpartnere som er frilansere har rett på dagpenger og 100% sykelønn etter arbeidsgiverperioden. For disse betaler Wolt arbeidsgiveravgift.
 • Budpartnere som er selvstendig næringsdrivende er mer uavhengige, står selv for å trekke skatt og har etter loven dårligere tilgang på velferd.

Wolt mener at vi trenger en bedre regulert plattformøkonomi. Wolt er det eneste plattformselskapet som aktivt støtter at selvstendige og frilansere skal få rett til å organisere seg og forhandle om tariff, og vi jobber for bedre tilgang til velferdstjenester.

Slik det er nå, kan vi ikke tilby budpartnere det sikkerhetsnettet vi gjerne ønsker. Det betyr at budene etter loven ikke har tilgang på sykepenger i arbeidsgiverperioden, pensjonsopptjening eller feriepenger. Derfor har Wolt valgt å betale budene våre bedre enn konkurrentene, slik at de selv kan dekke den sikkerheten Wolt ikke kan stå for selv.

Under koronapandemien vedtok Stortinget en midlertidig pakke for selvstendige og frilansere der det blant annet ble utvidet tilgang til sykepenger og dagpenger. Den midlertidige inntektssikringen for selvstendige og frilansere går ut ved utgangen av september 2021. Vi ser ingen grunn til at ikke frilansere og selvstendige skal ha bedre rettigheter og inntektssikring ved sykdom eller ledighet.

Hvorfor ansetter ikke Wolt budpartnerne?2021-05-28T13:33:36+02:00

Vi er åpne for å diskutere vår modell. Vi er 100% avhengige av at budpartnere er fornøyde. Våre regelmessige anonyme budundersøkelser viser at budpartnere er svært tilfredse med Wolt-samarbeidet, og nettopp fleksibiliteten noe av det mest attraktive med å ta oppdrag for Wolt. 

Vårt mål i Wolt er å finne en modell som rommer det beste fra to verdener – at budpartnre får bedre tilgang på velferd, uten å gi opp fleksibiliteten de ønsker. Vi går gjerne i dialog med myndigheter, fagforeninger og andre om vår modell. 

Plattformarbeid passer ikke for alle. Vi mener likevel – i sum – at modellen vår er et attraktivt alternativ for mange:

 • Vi tilbyr en lav inngangsterskel og full fleksibilitet
 • Budpartnere bestemmer selv når og hvor mye de jobber
 • Budpartnere kan kombinere oppdrag for Wolt med andre jobber, studier eller til med og med ta oppdrag for konkurrende plattformselskaper
 • Budpartnere tjener bra sammenlignet med andre stillinger på samme nivå
 • Vi trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift for budene som er frilansere

Wolt fant ikke opp frilansarbeid. Det er 320.000 frilansere og selvstendige i Norge. Det er en trygg og fleksibel arbeidsform som har vært utbredt lenge, og antallet har vært omtrent den samme de siste 20 årene. Det vi mener er at alle som er i arbeid burde ha tilgang på sykepenger, dagpenger, feriepenger og pensjonsopptjening – uansett tilknytningsform.

Dekker Wolt forsikring for sine budpartnere?2021-05-28T13:34:17+02:00

Wolt tilbyr ulykkesforsikring for alle budpartnere, uansett tilknytningsform. 

Vi ønsker gjerne å gå enda lenger og tilby inntektssikring ved sykdom, oppsparing av feriepenger og pensjonsopptjening. Det er norsk lov som regulerer rettighetene til frilansere og selvstendige. Plattformøkonomien er fortsatt relativt ny, og Wolt jobber for en bedre regulert plattformøkonomi.

Er budpartnere dekket av tariffavtale?2021-05-28T13:37:41+02:00

Wolt har aldri avvist å inngå tariffavtale med budpartnere, men å inngå tariffavtale er ikke noe som initieres av bedriften.

Wolt er det eneste plattformselskapet som aktivt støtter at frilansere og selvstendige skal få organisere seg og forhandle om tariff. I dag er dette vanskeliggjort av reglene mot prisfiksing i konkurranselovgivningen, noe både EU og Konkurransetilsynet ønsker å endre på

Det fins ikke en eneste tariffavtale eller overenskomst i Norden som omfatter alle som utfører arbeid via en plattform. De selskapene som har inngått en tariffavtale, inkludert våre konkurrenter, har fortsatt en stor andel selvstendige oppdragstakere som ikke er dekket under en tariffavtale. 

Wolt ønsker å finne kollektive løsninger som tilbyr inntektssikring og trygghet for alle plattformarbeidere, og ikke bare en begrenset andel.

Plattformarbeid passer ikke for alle, men for noen er det akkurat det de ønsker da det gir muligheten til å jobbe når og så mye de vil. Vi tror den beste løsningen kombinerer denne friheten med bedre sikkerhetsnett. 

Skatt og sosialt ansvar

Hvordan jobber Wolt for å styrke arbeidsvilkårene til budpartnere?2021-05-28T13:27:53+02:00

Vi ønsker å styrke sikkerhetsnettet til budpartnere samtidig som vi verner om deres rett til å jobbe når og så mye de vil.

For å oppnå dette foreslår vi følgende: 

 1. Vern om uavhengigheten til frilansere og selvstendige: Tydeliggjør regelverket for selvstendige og frilansere slik at de kan beholde friheten til å jobbe når og hvor mye de vil, de kan akseptere og avvise oppdrag, de kan jobbe for konkurrerende plattformer eller ha andre jobber.
 2. Tillat at frilansere kan forhandle kollektive avtaler: Selvstendige og frilansere bør få juridisk rett til å organisere seg og gjøre kollektive forhandlinger med plattformselskap (f.eks. for inntjening).
 3. Bedre tilgang til velferdsystemet og sosiale rettigheter: Frilansere og selvstendige bør ha samme tilgang til velferd og inntektssikring som ordinære arbeidstakere. Likeledes bør plattformselskap ha mulighet til å tilby sykemelding, forsikring og ferielønn til frilansere og selvstendige. 
Betaler Wolt skatt eller arbeidsgiveravgift for budpartnere?2021-05-28T13:35:05+02:00

For budpartnere som er frilansere trekker Wolt skatt og betaler ut lønn. Vi betaler også arbeidsgiveravgift, slik at disse budpartnerne har rett på dagpenger og 100% sykelønn etter arbeidsgiverperioden.

Budpartnere som er selvstendig næringsdrivende er mer uavhengige, står selv for å trekke skatt og har etter loven dårligere tilgang på velferd.

Vi tolerer ikke skatteunndragelse eller juks, og avslutter samarbeidet hvis vi oppdager at et bud begår skattejuks.

Budpartnere kan selv velge hvilke arbeidsform de ønsker. I dag er ca. 70% av budene frilansere, og majoriteten av de som setter seg opp som budpartnere velger å være frilans fremfor selvstendig næringsdrivende.

Dersom du har andre spørsmål du lurer på som ikke er besvart her, ta kontakt på presse.nor@wolt.com

Betalingsmodellen
Go to Top